Nieuws

Rabo club support actie 2023

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Rabobank steunt als coöperatieve bank ieder jaar lokale verenigingen en stichtingen die zich hiervoor inzetten me de Rabo Club Support actie. Muzikale training bij kinderen draagt enorm bij aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligentie.. Samenwerken en naar elkaar luisteren zijn…
Read more

P-Bone festival

Op basisschool de Goede Herder besteden we wekelijks veel aandacht aan muziek. We hebben al ruim 30 jaar een muziekdocent die de groepen 3 t/m 8 lesgeeft.  Bij de kleuters wordt door de eigen leerkracht muziekonderwijs gegeven. Sinds dit schooljaar maken we gebruik van de methode 1-2-3 ZING. Hier kunnen de groepsleerkrachten, naast de muzieklessen…
Read more

“Zingen in de Klas” is een succes!

Afgelopen najaar hebben er tien scholen, regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs meegedaan met het project “Zingen in de Klas” Ook Hogeschool de Kempel is aangesloten bij dit project. Het project is een fieldtrip (stage) van studenten van de Fontys Academie voor Muziekeducatie in Tilburg op de scholen. Met als doel plezier beleving van muziek bij…
Read more

‘Meer muziek in de klas’ hoe doe je dat? Basisschool de Vendelier in Helmond vertelt.

Tekst: Caroline Rijvers-Schel Ik vroeg aan een paar meiden die vorig jaar in groep 6 zaten: ‘Wat vonden jullie nu het allerfijnste aan de blazersklaslessen van juf Jonie?’ Floor Kappen uit groep 7b van juf Laura en juf Stephanie gaf meteen antwoord:‘ Ik vond het optreden (in het gebouw van Harmonie Phileutonia) het allerleukst, omdat…
Read more

Rotary steunt Méér Muziek in de Klas Helmond

Méér Muziek in de Klas Helmond één van de Goede Doelen Rotary Helmond Voorjaarsconcert Zaterdag 7 mei 2022 mochten we een prachtig bedrag in ontvangst nemen, bijgedragen door Stichting Helmond ontvangt- Helmond Geeft Rotary Helmond. Met de donatie van vijfduizend euro kunnen we de Muziek-Techniek koffer ontwikkelen voor de basisscholen. Een prikkelend hulpmiddel, dat op…
Read more

Training Basisvaardigheden Muziek

Leerkrachten kunnen op individuele basis, op vrijdagmiddag, deelnemen aan 5 workshops Muziek. In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt; je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen muziek binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven. De workshops worden verzorgd door een vakdocent muziek, die thuis is in het primair…
Read more

De Antoon van Dijkschool wint een jaar lang een gratis piano

De Antoon van Dijkschool wint een ‘Reizende Piano’ Vandaag won de Antoon van Dijkschool in Helmond ‘de Reizende Piano’: een akoestische Doutreligne van leverancier Piano’s Maene die een jaar lang gratis op school mag staan. Basisscholen konden meedoen met deze winactie door een link van hun lievelingslied op sociale media te delen o.v.v. #meermuziekindeklas en…
Read more

Lokale MuziekFondsen

 Méér Muziek in de Klas is met een actieve online publiekscampagne gestart. Deze wordt afgetrapt met de uitzending van Het Kerst Muziekgala 2021 van omroep AVROTROS op woensdag 15 december. Hiermee hopen ze de kijkers te motiveren en hen te helpen om muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied mogelijk te maken.…
Read more

Méér Muziek in de Klas op CBS de Rank

Jullie hebben afgelopen jaar meegedaan met Meer Muziek in de Klas, wat was daar de reden voor? Wij hebben meegedaan met Meer Muziek in de Klas, omdat wij graag een nieuwe impuls wilden geven aan ons muziekonderwijs. We misten een doorgaande lijn binnen de school en hadden het idee dat de kwaliteit van de muzieklessen…
Read more

Interview nieuwe vakspecialisten muziek

Bouwen aan duurzaam muziekonderwijs begint bij de leerkracht Lieke Terwisse en Elfrie van Lierop zijn afgelopen jaar afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel als muziek vakspecialist. Inmiddels is Lieke gestart als groepsleerkracht op BS In het Hart van het Hout van groep 8 en Elfrie als groepsleerkracht van groep 1 van BS de Firtel in Stramproy.…
Read more