Rabo club support actie 2023

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Rabobank steunt als coöperatieve bank ieder jaar lokale verenigingen en stichtingen die zich hiervoor inzetten me de Rabo Club Support actie.

Muzikale training bij kinderen draagt enorm bij aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligentie.. Samenwerken en naar elkaar luisteren zijn vaardigheden die ontwikkeld worden en die ze hun hele leven meenemen. Zelf muziek maken heeft daarbij aanzienlijk meer impact dan passief luisteren naar muziek. Toch zijn er veel kinderen die nauwelijks of zelfs geen muziekonderwijs krijgen.

De Stichting Meer Muziek in de Klas Helmond heeft als voornaamste doelstelling dat goed muziekonderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma wordt op de basisscholen in Helmond. Dit doen we door scholen te ondersteunen met de juiste methodiek en zorgen we dat scholen en muziekverenigingen elkaar weten te vinden zodat er fantastische initiatieven ontstaan waar kinderen muziek kunnen ontdekken.

Wij vragen daarom uw stem voor Meer Muziek in de Klas zodat alle kinderen in Helmond die kans krijgen.

Ga naar Rabobank Clubsupport en stem op Méér muziek in de Klas Helmond.

Leave a Reply