Bedrijven

Om dit initiatief voor een langere periode mogelijk te maken, is een bijdrage uit het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Vele handen maken licht werk! Het streven is, dat er per jaar minimaal € 30.000,- beschikbaar is uit bijdragen van overheid, bedrijfsleven/particulieren en de scholen zelf. Het eerste jaar zal daar nog € 10.000,- bij komen vanuit de MuziekMatch regeling van de landelijke overheid.
Er wordt een fonds gevormd waarin de bijdragen worden verzameld. Scholen kunnen vervolgens een beroep op dit fonds doen ter ondersteuning van hun plannen.
Een bijdrage voor een specifiek doel is ook mogelijk!

Indien u meer informatie wenst, of een eenmalige of jaarlijkse bijdrage wilt doen, neem dan contact met ons op via info @ meermuziekindeklas-helmond.nl

Bedrijven die ons steunen: