Scholen

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een muziekakkoord op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Muziek educatieproject 2019 van Lambertus Concerten: De schouwburg in vuur en vlam.
Planning

De eerste stap is het ondertekenen van het muziekakkoord op 20 november 2019. Het streven is om voor 1 juli 2020 voor iedere school een deelplan gereed te hebben. In het deelplan omschrijft de school wat ze nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken, welke bijdrage ze hierin zélf kan doen en waar ondersteuning nodig is.

Kosten

– School mag één keer per 3 jaar aanvragen
– Basis voor de aanvraag is een eigen bijdrage door de school van max € 3,45 per leerling
– School mag een hogere investering doen, maar dan telt voor de aanvraag dit maximumbedrag.
– Het bedrag van de aanvraag wordt door bedrijvenfonds verdubbeld en eventueel nog een keer dat bedrag indien de matchingsregeling van de overheid/ gemeente gecontinueerd wordt.

Deelname

Een school mag één keer per 3 jaar een aanvraag doen bij het fonds.

Hulp

Elke school krijgt ondersteuning bij het opstellen van de deelplannen. Hiervoor worden géén kosten in rekening gebracht. Het tijdstip van de uitvoering van de deelplannen zal plaatsvinden in overleg met de school, afhankelijk van de wensen van de school. Dit zou in principe bijvoorbeeld ook pas over twee kunnen zijn (of wanneer de regeling van de Impulsgelden afloopt).