Partners

Dit initiatief zoekt partners uit de culturele wereld om bij te dragen. Er kan op vele manieren worden bijgedragen. Enkele voorbeelden:

  • Een organisatie die activiteiten organiseert waarvan de opbrengst ten goede komt aan het fonds.
  • Een muziekvereniging die instrumenten ter uitleen voor schoolprojecten beschikbaar stelt.
  • Een muziekvereniging die uren van leden beschikbaar stelt om mee te helpen bij projecten.
  • Een wijkhuis dat hun zaal beschikbaar stel voor een project.

Meer Muziek in de Klas Helmond zal actief bemiddelen tussen deze aanbieders en de vraag van scholen, om zo een optimale match te krijgen.