Méér Muziek in de Klas op CBS de Rank

  1. Jullie hebben afgelopen jaar meegedaan met Meer Muziek in de Klas, wat was daar de reden voor?

Wij hebben meegedaan met Meer Muziek in de Klas, omdat wij graag een nieuwe impuls wilden geven aan ons muziekonderwijs. We misten een doorgaande lijn binnen de school en hadden het idee dat de kwaliteit van de muzieklessen beter kon. We hadden een methode in huis, maar deze was sterk verouderd. Collega’s lieten de methode steeds meer links liggen en namen het heft in eigen hand. Tot gevolg dat er in iedere groep wat anders werd gedaan m.b.t. muziekonderwijs en dat het (helaas) een vak was geworden wat snel geschrapt werd van het lesrooster bij tijdtekort. Collega’s voelden zich ook niet allemaal bekwaam genoeg om een goede muziekles te geven. Dit alles terwijl wij het als school wel belangrijk vinden dat kinderen goed muziekonderwijs krijgen en dat zij kennis maken met alle facetten van muziek. Toen we hoorden van het project Meer Muziek in de Klas was dat voor ons als school de uitgelezen kans om ons muziekonderwijs te verbeteren.

  1. Hoe hebben jullie dat aangepakt in Corona tijd met alle beperkingen?

De Corona-beperkingen waren voor ons geen reden om ons muziekonderwijs niet aan te pakken. In de tijd dat de leerlingen thuisonderwijs kregen, was het natuurlijk lastiger om de muzieklessen te verzorgen zoals je het anders in de klas had gedaan. Maar dat geldt voor bijna alle vakken. Toen we startten met een nieuwe muziekmethode, hoorde daar een training voor leerkrachten bij. Deze kon door de Corona-beperkingen helaas niet op locatie gegeven worden. Gelukkig bood de methode een E-learning, zodat we toch begeleid werden bij het starten met de nieuwe methode.

  1. Wat hebben jullie gedaan van de subsidie Meer Muziek in de Klas?

We zijn met een werkgroep Vakdidactiek (die vertegenwoordigd is vanuit alle bouwen op school) gaan onderzoeken wat onze wens was m.b.t. muziekonderwijs op CBS de Rank. Al gauw kwam daar uit dat er behoefte was aan een nieuwe muziekmethode en een stuk scholing m.b.t. het geven van goed muziekonderwijs. We waren op zoek naar een moderne, laagdrempelige muziekmethode waarmee leerkrachten hun muziekonderwijs kunnen vormgeven. We vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen muziek luisteren en zingen, maar ook maken, noteren, creëren en componeren. Na meerdere muziekmethodes bekeken te hebben, is er gekozen voor de muziekmethode 123-Zing. Naast het aanschaffen van deze digitale methode, zijn er ook voor beide locaties nieuwe slag- en ritme instrumenten en boomwhackers aangeschaft. We wilden namelijk graag dat leerlingen ook (kennis maken met) muziek maken. Naast het aanschaffen van een nieuwe, laagdrempelige muziekmethode en het aanschaffen van muziekinstrumenten, wilden we leerkrachten de kans geven om zich meer bekwaam te voelen bij het geven van een muziekles. Om die reden hebben alle leerkrachten muziek coaching van een muziekconsulent gekregen. Deze muziekconsulent is twee keer bij iedere leerkracht in de groep geweest om een voorbeeld les muziek te geven, a.d.h.v. de door ons gekozen muziekmethode 123-zing. Leerkrachten konden zo tips en tricks opdoen om zelf toe te passen in hun muzieklessen.

  1. Zijn er dingen veranderd voor leerlingen en leerkrachten na deze afgelopen scholings periode?

Jazeker. Leerkrachten geven weer met plezier muziekonderwijs, doordat zij ondersteund worden door een goede, eigentijdse muziekmethode met een doorgaande lijn. Leerkrachten voelen zich meer bekwaam in het geven van muziekonderwijs, door het opdoen van positieve ervaringen. Ook voor leerlingen is er veel veranderd. Kinderen doen kennis op die voortbouwt op eerdere opgedane kennis. Muziekonderwijs is daarnaast eerder regel dan uitzondering. In alle groepen wordt wekelijks muziekonderwijs verzorgd, waar dat voorheen niet het geval was. Leerlingen maken opmerkingen als: “Wanneer gaan we weer met de boomwhackers werken, die zijn zo leuk!” of “Vroeger vond ik muziek niet zo leuk, maar nu wel!“.

  1. Wat zijn jullie wensen en ambities voor de toekomst?

Dat leerlingen van CBS de Rank de school verlaten met een brede, algemene kennisbasis als het gaat over muziek en muziek meer gaan waarderen. Leerkrachten voelen zich competent in het verzorgen van muziekonderwijs. Op onze onder- en middenbouw locatie hebben wij een muzieklokaal. We willen dit schooljaar het muzieklokaal kwalitatief beter inrichten, zodat leerlingen meteen verwonderd en betrokken worden zodra zij het lokaal betreden. Onze ambitie is dat ouders en de omgeving van de school weten dat CBS de Rank een school is waar kwalitatief goed muziekonderwijs wordt gegeven.

Met dank aan Kelly Megens-Van Vroonhoven van CBS de Rank

Leave a Reply