Bijdrage Rabo ClubSupport

Dit jaar kon Méér Muziek in de Klas Helmond voor het eerst meedoen met Rabo ClubSupport. Het resultaat was een mooie bijdrage van € 141,24, een mooie start!

Hartelijk dank aan iedereen die op ons heeft gestemd!

Leave a Reply