MuziekopleidersAkkoord

Ondertekening op 7 oktober 2020

Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. De opleidingsinstituten hebben besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan; een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland! Dit wordt op woensdag 7 oktober 2020 bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord.

Meer info

Leave a Reply