Meer Muziek in de Klas Helmond is nu Stichting !!

Met alle coronadrukte is het even stil geweest rondom ‘Meer Muziek in de Klas Helmond’. Maar dat wil niet zeggen dat wij stilgezeten hebben!

We zijn al met diverse scholen in gesprek, hoe het initiatief op elke school vormgegeven kan worden. Daarnaast hebben we allerlei voorbereidingen getroffen om het Helmondse initiatief in een structurele vorm te gieten, zodat we ook de komende jaren vooruit kunnen en het muziekonderwijs in de Helmondse scholen kunnen verankeren.

Wij zijn blij te kunnen melden dat wij vanaf 19 juni 2020 als stichting ‘Meer Muziek in de Klas Helmond’ verder kunnen gaan met het uitbouwen van dit prachtige initiatief.

Als stichting zijn wij een onafhankelijke juridische entiteit, die niet alleen de activiteiten coördineert, maar die tevens de gedoneerde gelden beheert, die ingezet worden ten behoeve van dit initiatief.

Voor nu is er een tijdelijk bestuur, maar het streven is om voor het einde van 2020 een definitief bestuur te hebben geïnstalleerd.

Langs deze weg willen wij graag OMD Notarissen heel hartelijk danken voor hun hulp en sponsoring bij het oprichten van de stichting!

Leave a Reply