Structureel muziekonderwijs voor alle Helmondse basisschoolkinderen in 2023

Stand van zaken

Een overzicht per juni 2023

Van de scholen heeft
een verkennend
gesprek gehad

Van de scholen
heeft een bijdrage
gekregen en is gestart

van de leerlingen is  
daarmee bereikt

Ambassadeur Meer Muziek in de Klas Helmond:

Burgemeester Elly Blanksma

Laatste Nieuws

Rabo club support actie 2023

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Rabobank steunt als coöperatieve bank ieder jaar lokale verenigingen en stichtingen die zich hiervoor inzetten me de Rabo Club[…]

Read more

P-Bone festival

Op basisschool de Goede Herder besteden we wekelijks veel aandacht aan muziek. We hebben al ruim 30 jaar een muziekdocent die de groepen 3 t/m 8 lesgeeft.  Bij de kleuters[…]

Read more

“Zingen in de Klas” is een succes!

Afgelopen najaar hebben er tien scholen, regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs meegedaan met het project “Zingen in de Klas” Ook Hogeschool de Kempel is aangesloten bij dit project. Het project[…]

Read more

De TechniekMuziekKoffer onderbouw (groep 1, 2 en 3)

De Méér Muziek in de Klas TechniekMuziekKoffer is een prikkelend instrument dat op elke Helmondse school ingezet kan worden. Muziek en techniek vallen mooi samen in de bijgeleverde opdrachten en materialen. Door deze koffer worden er bij elke leerling op school de 21e eeuwse vaardigheden gestimuleerd en ontwikkeld. Met plezier bouwen, componeren, samenwerken, luisteren, spelen en ontdekken, dat wil toch elk kind!

Lees meer

Structureel muziekonderwijs voor alle Helmondse basisschoolkinderen vanaf 2020

Wat is Meer Muziek in de Klas Helmond?

Het doel van dit project is een blijvende ontwikkeling te initiëren en te coördineren waarmee muziekonderwijs structureel en blijvend wordt ingebed in het curriculum van het basisonderwijs. Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een muziekakkoord op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Lees meer

Scholen

Wat betekent dit voor mij?

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. We hebben de eerste stap hiervoor gezet op 20 november 2019, toen het muziekakkoord door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners is getekend. Momenteel zijn de gesprekken op basisscholen in volle gang over de wensen en ambities van het muziekonderwijs op ieders school. Er zijn al scholen gestart met het uitvoeren van hun plannen.

Bedrijven

Hoe kan ik dit initiatief steunen?

Om dit initiatief voor een langere periode mogelijk te maken, is een bijdrage uit het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Er wordt een fonds gevormd waarin de bijdragen worden verzameld. Scholen kunnen vervolgens een beroep op dit fonds doen ter ondersteuning van hun plannen. Een bijdrage voor een specifiek doel is ook mogelijk! Indien u meer informatie wenst, of een eenmalige of jaarlijkse bijdrage wilt doen, neem dan contact met ons op via info @ meermuziekindeklas-helmond.nl

Partners

Wat kan ik bijdragen?

Word partner van Meer Muziek in de Klas en draag je steentje bij. Er zijn vele manieren om bij te dragen aan dit initiatief. Geld is er een, maar ook door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van instrumenten voor uitleen, het beschikbaar stellen van uren voor ondersteuning bij project en nog veel meer!

Neem contact met ons op via info @ meermuziekindeklas-helmond.nl Lees meer

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!