Structureel muziekonderwijs voor alle Helmondse basisschoolkinderen in 2020

Ambassadeur Meer Muziek in de Klas Helmond:

Burgemeester Elly Blanksma

Laatste Nieuws

Bijdrage Rabo ClubSupport

Dit jaar kon Méér Muziek in de Klas Helmond voor het eerst meedoen met Rabo ClubSupport. Het resultaat was een mooie bijdrage van € 141,24, een mooie start! Hartelijk dank[…]

Read more

MuziekopleidersAkkoord

Ondertekening op 7 oktober 2020 Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan[…]

Read more

Meer Muziek in de Klas Helmond is nu Stichting !!

Met alle coronadrukte is het even stil geweest rondom ‘Meer Muziek in de Klas Helmond’. Maar dat wil niet zeggen dat wij stilgezeten hebben! We zijn al met diverse scholen[…]

Read more

Structureel muziekonderwijs voor alle Helmondse basisschoolkinderen vanaf 2020

Wat is Meer Muziek in de Klas Helmond?

Het doel van dit project is een blijvende ontwikkeling te initiëren en te coördineren waarmee muziekonderwijs structureel en blijvend wordt ingebed in het curriculum van het basisonderwijs. Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een muziekakkoord op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Lees meer

Scholen

Wat betekent dit voor mij?

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas. We hebben de eerste stap hiervoor gezet op 20 november 2019, toen het muziekakkoord door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners is getekend. Momenteel zijn de gesprekken op basisscholen in volle gang over de wensen en ambities van het muziekonderwijs op ieders school. Er zijn al scholen gestart met het uitvoeren van hun plannen.

Bedrijven

Hoe kan ik dit initiatief steunen?

Om dit initiatief voor een langere periode mogelijk te maken, is een bijdrage uit het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Er wordt een fonds gevormd waarin de bijdragen worden verzameld. Scholen kunnen vervolgens een beroep op dit fonds doen ter ondersteuning van hun plannen. Een bijdrage voor een specifiek doel is ook mogelijk! Indien u meer informatie wenst, of een eenmalige of jaarlijkse bijdrage wilt doen, neem dan contact met ons op via info @ meermuziekindeklas-helmond.nl

Partners

Wat kan ik bijdragen?

Word partner van Meer Muziek in de Klas en draag je steentje bij. Er zijn vele manieren om bij te dragen aan dit initiatief. Geld is er een, maar ook door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van instrumenten voor uitleen, het beschikbaar stellen van uren voor ondersteuning bij project en nog veel meer!

Neem contact met ons op via info @ meermuziekindeklas-helmond.nl Lees meer

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!