Hoe het begon

In 2017 werd aan Hogeschool de Kempel in Helmond een subsidie in het kader van Méér Muziek op de Pabo toegekend; deze impuls is ontstaan in het kielzog van de impulsgelden van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Hogeschool de Kempel was één van de vier pabo’s aan wie de subsidie direct werd toegekend, en vervulde daarmee een voortrekkersrol.

De implementatie van substantieel meer muziekonderwijs heeft tot gevolg dat de aankomende leerkrachten die afstuderen op Hogeschool de Kempel muzikaal meer competent zijn dan voorheen. Vanuit dat gegeven ontstond medio 2018 het idee om deze muzikaal competentere leerkrachten dan ook meer voedingsbodem te bieden in de omliggende scholen.

Dit idee liep parallel aan overgang van de subsidieregeling Méér Muziek in de Klas naar een lange-termijn-bestendiging van beter muziekonderwijs op de basisscholen d.m.v. initiatieven onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal. De eerste contacten tussen MMidK en Hogeschool de Kempel werden gelegd en het idee werd geboren om ook in Helmond zo’n initiatief te starten onder de noemer “Méér Muziek in de Klas Lokaal Helmond”

Muziekdocent Willem Heldens van Hogeschool de Kempel nam daarop contact op met Mieke Chatrou, coördinator van Cultuur-Contact Helmond, een organisatie die bemiddelt tussen het Primair- en Voortgezet onderwijs en het culturele veld en daarmee de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuur-educatieve organisaties bij elkaar brengt.

Beide kartrekkers zetten hun schouders onder het idee, en via verschillende inspiratie-sessies en werkveld-bijeenkomsten verspreidden zij enthousiast hun ideeën……… toen vervolgens René Coolen als projectleider werd aangetrokken kregen de ideeën en plannen snel een vastere vorm en dit heeft geresulteerd in het huidige projectplan en de opstelling van het convenant.

Leave a Reply