Category: Uncategorized

Save the date: 20 november!!

Op 20 november wordt het muziekakkoordt ondertekend. Hiermee verklaren alle scholen en partners hun medewerking aan dit initiatief. Dit gebeurt op een feestelijke dag op Hogeschool de Kempel in Helmond. Zet deze datum nu alvast in je agenda!

Muziekmatch regeling in place

Minister Van Engelshoven stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio. De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit…
Read more

Hoe het begon

In 2017 werd aan Hogeschool de Kempel in Helmond een subsidie in het kader van Méér Muziek op de Pabo toegekend; deze impuls is ontstaan in het kielzog van de impulsgelden van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Hogeschool de Kempel was één van de vier pabo’s aan wie de subsidie direct werd…
Read more