Nieuws

Helmonds Kamerkoor tekent Muziekakkoord!

Het Helmonds Kamerkoor is de volgende in een groeiende lijst van verenigingen, die het Muziekakkoord Helmond ondertekenen! Zij helpen o.a. bij de PR en bieden gastlessen aan voor basisscholen. Top!

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia tekent het Muziekakkoord!

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia heeft het Muziekakkoord ondertekende afgelopen week ook het Muziekakkoord! Zij zullen o.a. muziekprojecten op scholen gaan verzorgen, lenen instrumenten uit voor schoolprojecten en stellen hun repetitieruimte beschikbaar voor activiteiten. Geweldige bijdrage aan ons initiatief!

Ook Fanfare de Vooruitgang sluit aan bij het muziekakkoord!

Als eerste Helmondse muziekvereniging tekende onlangs voorzitter Jan-Willem de Rijck en vice-voorzitter Jan van Bommel het muziekakkoord namens Fanfare de Vooruitgang! Hun bijdrage zal o.a. bestaan uit het beschikbaar stellen van muziekinstrumenten, de mogelijkheid tot gebruik van het verenigingsgebouw, inzet van vrijwilligers en na-schoolse lessen. Een geweldige bijdrage aan ons initiatief!

Helmonds Vocaal Ensemble tekent als eerste partnerkoor!

Zij zullen vocale medewerking verlenen aan onderwijsprojecten.

Hogeschool de Kempel tekent

Een van de initiatiefnemers van het Helmondse onderdeel van Meer Muziek in de Klas, Hogeschool de Kempel, heeft het muziekakkoord vandaag getekend! Hogeschool de Kempel stelt zichzelf ten doel dat iedere student op een aanvaardbaar niveau muzieklessen kan verzorgen binnen iedere groep in het basisonderwijs. Een geweldige bijdrage aan dit initiatief!

Kiwanis steunen MMidK!

Kiwanis Helmond Land van de Aa tekenen het Muziekakkoord Helmond! Zij gaan huiskamerconcerten organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan het fonds ter ondersteuning van de scholen. Bedankt voor dit geweldige initiatief!

Stichting Lambertus Concerten tekent als eerste het Muziekakkoord Helmond!

Vandaag heeft stichting Lambertus Concerten als eerste het Muziekakkoord Helmond ondertekend. De stichting, die zich inzet voor de promotie van klassieke muziek in Helmond, organiseert al jaren educatie projecten voor het basisonderwijs. Dit gaat de laatste jaren in samenwerking met CultuurContact en Kunstkwartier. Naast de continuering van deze projecten, stelt de stichting o.a. haar PR…
Read more

Save the date: 20 november!!

Op 20 november wordt het muziekakkoordt ondertekend. Hiermee verklaren alle scholen en partners hun medewerking aan dit initiatief. Dit gebeurt op een feestelijke dag op Hogeschool de Kempel in Helmond. Zet deze datum nu alvast in je agenda!

Muziekmatch regeling in place

Minister Van Engelshoven stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio. De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit…
Read more

Hoe het begon

In 2017 werd aan Hogeschool de Kempel in Helmond een subsidie in het kader van Méér Muziek op de Pabo toegekend; deze impuls is ontstaan in het kielzog van de impulsgelden van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Hogeschool de Kempel was één van de vier pabo’s aan wie de subsidie direct werd…
Read more