Project

Muziekonderwijs krijgt vanaf 2021 een prominentere plek in het curriculum van alle Helmondse basisscholen. Hiermee krijgen alle leerlingen meer muziek in de klas.
Het tempo waarin dit wordt ingevoerd is per school verschillend naar gelang mogelijkheden en behoefte.
Hiervoor is het streven om voor 1 juli 2020 voor iedere school een deelplan gereed te hebben. Verschillende scholen zijn hier al mee gestart.
Deze organisatie blijft dit initiatief monitoren, stimuleren en ondersteunen.
Daarnaast zal deze organisatie tevens financiële middelen gaan vergaren om kosten, waarvoor scholen zelf geen budget hebben, te kunnen vergoeden. Scholen kunnen hiervoor dan een aanvraag indienen via een nog te definiëren procedure.
Verder werkt de organisatie mee aan kennisdeling en inspiratie door jaarlijkse informatiedagen, een online platform voor deling van kennis en ervaringen, etc.

Het project loopt tot 1-7-2020. Hierna moeten deze gestarte activiteiten blijvend worden gemonitord en gestimuleerd, zowel met geld als met kennis en andere middelen.Hier moet een organisatie voor worden ingericht om deze activiteiten te initiëren en financiële middelen hiervoor bijeen te brengen. 
Activiteiten van deze organisatie zijn o.a.:

  • Werven bijdragen bedrijven, overheid en particulieren
  • Beheer gelden verkregen uit donaties van bedrijven, overheid en particulieren
  • Bemiddelen in bijdragen partners
  • Bewaken voortgang proces en bijwerken deelplannen
  • Verzamelen van best-practices
  • Opzetten database met vragers 
  • Organiseren van jaarlijkse sessies om ervaringen te delen en aanbieders van ondersteuning i.s.m.  studenten de Kempel

Fasering

Mei 2019        Bijeenkomst scholen
Juni 2019        Schrijven projectplan
Juni 2019        Ontwikkeling template
Juli 2019         Website gereed
Sept 2019       Fondsenwerving
Sept 2019       Start creatie deelplannen door scholen
Sept 2019       Start creatie partnerplannen 
Okt 2019         Opbouw database contactpersonen
Nov 2019        Ondertekening Convenant (zie bijlage 1)
Dec 2019        Outlines nieuwe organisatie gereed
Jan 2020         Start project, scholen kunnen deelplannen opleveren vanaf deze datum
Feb 2020         Definitie aanvraagprocedure scholen
Mei 2020        Inrichting/oprichting organisatie voor continuïteit
Juni 2020        Alle scholen hebben plannen ingeleverd
Juli 2020          Overdracht projectactiviteiten naar de nieuwe organisatie

De projectorganisatie

Opdrachtgevers zijn Willem Heldens (Hogeschool de Kempel) en Mieke Chatrou (CultuurContact).Bij de start van het project zal de organisatie nog maar een beperkt aantal medewerkers bevatten. Naarmate de start van de nieuwe organisatie nadert, moeten alle functies ingevuld zijn.
De projectleider geeft op dit moment het stokje over aan deze organisatie.